5955/2023/05-UKSP-Ha/Ozn. – Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu: Stredisko služieb prostriedkov dopravy, Betliarska ul., Bratislava – Petržalka

web od 2day