4168/2023/RSÚ/Ha-Ozn. – Oznámenie o začatí stavebného konania – zmena dokončenej stavby: Zriadenie nového vstupu do nebytového priestoru č.113, BD Znievska ul. č. 7, Bratislava – Petržalka

web od 2day