Rozhodnutie OÚ OU-BA-OSZP3-2023/260451-006 zo dňa 12.7.2023 o odvolaní voči rozhodnutiu mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 1809/2022/08-RZ/788/DK zo dňa 9.1.2023 o súhlase na výrub 1 stromu a 99 m2 krovitých porastov rastúcich na pozemkoch p.č. 1580/8 a 1449 v k.ú. Petržalka, Kutlíkova ul

web od 2day