Veľká štatistika petržalskej matriky za prvý polrok 2023

V Petržalke pribudlo viac ako 120-tisíc ľudí a nastal sobášny boom.

Ani sme sa nenazdali a prvú polovicu roka máme za sebou. A má ju za sebou aj najľudnatejšia samospráva Slovenska, ktorá bola za šesť mesiacov dejiskom mnohých – veselých aj smutných – životných míľnikov svojich obyvateľov.

Od začiatku roka si trvalý pobyt do Petržalky nahlásilo celkovo 1 561 ľudí. V najľudnatejšej samospráve tak podľa údajov miestnej matriky žije k prvému polroku 122 391 ľudí s trvalým aj prechodným pobytom.

Mužská prevaha

Oddelenie petržalskej matriky a ohlasovne pobytov vedie evidenciu všetkých detí narodených v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici, teda aj tých, ktoré nemajú oficiálne bydlisko v Petržalke. Od januára 2023 prišlo na svet už 1118 detí, z nich mali prevahu chlapci (584) nad dievčatami (534). Medzi nimi bolo až 25 párov dvojičiek, dokonca jedny trojičky. 

Vyššiu krivku u mužov zaznamenala Petržalka aj v smutnejšej kolónke – úmrtnosti. Zatiaľ, čo pri ženách v období január – jún dosiahla 193 úmrtí, pri mužoch 242.

Najčastejšie používanými menami u chlapcov boli Jakub, Adam, Samuel, Lukáš a Šimon; dievčatá najčastejšie dostali mená ako Nina, Ema/Emma, Viktória, Natália, Sofia a Hana. O tom, že niektorí rodičia sú naozaj kreatívni, svedčia aj mnohé netradičné či exotické mená, napr. Cataleya, Dhara, Lilith, Nevena, Sibal, Wendelina, Lorian, Saul, Eskil, Rio, Trim, Titus.

 

100-eurový príspevok

 

Od roku 2022 sa Petržalka pridala k samosprávam poskytujúcim novorodencom s trvalým pobytom v mestskej časti jednorazový finančný príspevok 100 eur. Žiadosť na predpísanom tlačive treba doručiť pracovníčkam matriky len osobne – pre overenie údajov a totožnosti.

Vedúca oddelenia matriky a ohlasovne pobytov Ilona Kraic tvrdí, že o príspevok je veľký záujem.

„Za prvý polrok si rodičia podali 420 žiadostí, čo potvrdzuje, že aj táto pre niekoho symbolická finančná injekcia nikoho neurazí, práve naopak, poteší.”

Pre malých Petržalčanov organizuje oddelenie matriky párkrát do roka i slávnostné uvítania detí do života.

„Od začiatku roka sme podujatie zorganizovali pre 102 detí. Keďže sme doháňali termíny z vlaňajška, do konca roka nás takýchto uvítaní čaká ešte päť,” dodáva Kraic.

 

Svadby nielen v sobášnych sieňach

 

Sobášny „boom“ po období pandémie covidu pokračuje aj v tomto roku, kedy si svoje áno stihlo povedať už 113 párov, z nich 110 sa vybralo úradnou cestou a 3 cirkevnou. Zotrvanie v 25-ročnom manželskom zväzku oslávil jeden pár striebornou svadbou.

Záujem o sobáš majú aj cudzinci. „V posledných mesiacoch sobášime najmä páry prisťahované z Ukrajiny,“ hovorí Kraic, ktorá dodáva, že momentálne si o dočasné útočisko na území Petržalky požiadalo 473 ukrajinských odídencov.

Páry si s obľubou volia rôzne miesta na sobášny obrad s ohľadom na počet hostí, atmosféru i ročné obdobie. Okrem dvoch sobášnych siení v Technopole a Cik Cak Centre manželstvo v prvom polroku najčastejšie uzatvárali v Sade Janka Kráľa, v reštauráciách Aušpic, Aucafé, Rivers club, UFO, Rančík, YUZU House, v hoteloch Barok, Berg či na Dostihovej dráhe.

 „Aktuálne máme 84 žiadostí o uzavretie manželstva, z toho 16 sobášov je plánovaných mimo obradnú miestnosť,” počíta Kraic.

Čo matrika spojila, nech nič nerozdelí… by bol dokonalý scenár každej love story, avšak nie je tomu tak. Matrikárky k prvému polroku evidujú 30 rozsudkov o rozvode manželstva.

 

Návrat poplatku za sobáš

 

Snúbenci, ktorí sa plánujú zosobášiť mimo dvoch oficiálnych petržalských sobášnych siení, si od tohto júla opäť priplatia. Petržalskí poslanci totiž na poslednom zastupiteľstve pred prázdninami odhlasovali návrat poplatku 166 eur za sobáš „na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste v mestskej časti“, ktorý bol v roku 2021 dočasne zrušený pre opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19.

„Aj keď naďalej trvá mimoriadna situácia, v reálnom živote už žijeme prakticky bez obmedzení a nie je potrebné riešiť pandemické opatrenia. Sobáše sa môžu uskutočňovať aj v interiéri bez obmedzení počtu zúčastnených osôb na obrade. Nie je potrebné vykonávať sobášne obrady v exteriéri, ako prevenciu proti šíreniu pandémie, a tak môžeme považovať sobáše na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste na území mestskej časti Bratislava – Petržalka za nadštandardné služby, ktoré by mali byť spoplatnené,“ uvádza mestská časť v dôvodovej správe.

Sobáše mimo úradne určených sobášnych siení, resp. mimo určenej doby spoplatňujú všetky samosprávy. Okrem sumy, ktorú v týchto prípadoch určuje zákon – 20 eur za povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby a 70 eur za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – si mestské časti účtujú aj tzv. príspevok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu.

Napríklad v Rači a v Ružinove je výška tohto príspevku stanovená na 100 eur, v bratislavskom Novom Meste na 200 eur a v Starom Meste až na 250 eur.

web od 2day