Petržalka spadnuté zábradlie na Znievskej odstránila a časť terasy zabezpečila

Riešenie problému sa ale stále len hľadá.

Pochôdzne terasy v petržalskej samospráve vybudované ako súčasť bytových domov pred 40 až 50 rokmi spôsobujú vrásky a častokrát i zimomriavky nejednému obyvateľovi a obyvateľke zeleného sídliska.

A rovnako tak aj našim kolegom a kolegyniam na Miestnom úrade Petržalka.

Mestská časť má podľa dostupných záznamov v správe “iba” 17 menších úsekov terás, ktorých sú v Petržalke desiatky.

Nie je však v našich silách – finančných ani fyzických – opraviť všetok, viac než tromi dekádami nečinnosti zanedbaný majetok “bez majiteľov”. Ako všetci si ale uvedomujeme, že je len otázkou času, kedy spadne ďalšia časť ďalšej terasy.

Potvrdzujú to aj predbežné výsledky komplexného monitoringu zo strany našich odborných kolegov, ktoré havarijný stav terasy a pridružených schodísk konštatovali aj na Znievskej ulici, kde v stredu 16. augusta spadla časť betónového zábradlia pri vchode číslo 17.

Na rozdiel od obdobnej situácie z minulého roka na terase Holíčska 1-3 skolaudovanej v prospech Bytového družstva Petržalka, bol tento úsek podľa dostupných materiálov skolaudovaný pre bratislavský magistrát a zverený do správy mestskej časti.

Aj preto chlapi z našej údržby spadnuté zábradlie odstránili a terasu dočasne zabezpečili.

ČO SA BUDE DIAŤ ĎALEJ?

Zbúranie tejto časti terasy zo strany mestskej časti, ktorú denne využívajú miestni obyvatelia aj podnikatelia a ktorá tvorí prístup k ich obydliam a prevádzkam, či dokonca postavenie novej neprichádza do úvahy.

Najmä z dôvodu nejasného vlastníctva a negatívnych rizík spojených s takýmto postupom, ktoré by tak priamo znášala iba naša samospráva ako údajný správca, pričom nejde ani o náš pozemok, ani o našu stavbu.

Konať teda bude opäť náš stavebný úrad, ktorý v rámci zákonných limitov vyzve všetky dotknuté strany, aby situáciu konečne riešili. Ako však sami vieme, tieto výzvy a apely sa nestretajú s priaznivou odozvou a ich vymáhanie z našej strany bez zásahu štátnej či súdnej moci je neefektívne.

Preto vás opäť prosíme o zvýšenú opatrnosť. A hoci ohradený úsek môže byť pútavou atrakciou pre nadšencov fotografie, nenakláňajte sa cez dočasné zábradlie a neprechádzajte popod poškodenú časť terasy.

Vopred ĎAKUJEME za pochopenie, strpenie a rešpektovanie našich výziev i prosieb. Vaša bezpečnosť a zamedzenie neželaným úrazom a škodám sú pre nás prvoradé. A ubezpečujeme vás, že sa snažíme ďalej robiť všetko pre to, aby sa riešenie pre petržalské terasy konečne našlo.

#petrzalkamaka

web od 2day