Petržalka nechá detské ihrisko Gessayova bez oplotenia

Svojím pilotným projektom sa chce priblížiť k moderným štandardom.

Mestská časť Bratislava-Petržalka po prvýkrát pristúpila k vytvoreniu detského ihriska, ktoré nebude vyhradené žiadnym oplotením. Z toho dôvodu musí vo vnútrobloku Gessayova zaviesť opatrenia na regulovanie pohybu psov.

V Petržalke sa detské ihriská začali oplocovať približne v roku 2008, keď sa postupne redukoval pôvodný počet starých ihrísk zo 150 na 50. V snahe odlíšiť ihriská v aktívnej správe od tých, ktoré išli postupne do útlmu, mestská časť začala detské ihriská oplocovať. Ďalším z dôvodov bol aj narastajúci počet psov na sídliskách.

Z celkového počtu 55 detských ihrísk v správe mestskej časti je tak až 54 oplotených.

Ako hovorí Anna Všetečková z referátu investičných činností miestneho úradu Petržalka, v súčasnosti ale nie je v platnosti žiadna legislatíva, ktorá by povinnosť oplotenia ihriska vyžadovala.

„Aj preto sme sa rozhodli jedno ihrisko neoplotiť a zároveň na ňom zabezpečiť čistotu a dodržiavanie pravidiel v zmysle prevádzkového poriadku,“ vysvetľuje a dodáva, že svoj pilotný projekt otestujú na staronovom ihrisku Gessayova.

„Na trávnatej ploche na Gessayovej by sme chceli zachovať vizuálne otvorený priestor a prírodný vzhľad celého areálu,“ hovorí o ihrisku, ktoré v lete minulého roka podstúpilo kompletnú revitalizáciu. Tá zahŕňala výmenu herných prvkov za modernejšie a tiež rozšírenie ihriska pre inštaláciu nového pieskoviska a ďalšieho mobiliáru.

 

Chcú nájsť kompromis

 

Na to, aby sa mestskej časti podarilo tento cieľ dosiahnuť však bude potrebné zaviesť do praxe viaceré regulačné opatrenia v snahe predchádzať prípadným sporom medzi psíčkarmi a nepsíčkarmi.

Keďže ide o frekventovanú lokalitu – v blízkosti sa nachádza základná, materská škola, workoutové ihrisko a okolité pozemky využívajú psíčkari na venčenie – jedným z opatrení bude regulovať pohyb psov vo vnútrobloku.

„Obyvatelia nám adresujú mnohé požiadavky na oplotenie obnoveného ihriska na Gessayovej ulici práve z dôvodu voľného pohybu psov, ktorí vstupujú na plochu ihriska a k herným prvkom,“ konštatuje Všetečková, ktorá dopĺňa, že ďalším pridruženým problémom je znečisťovanie ihriska psími exkrementmi.

Zabrániť vzniknutým nezhodám a znečisteniu ihriska má nové značenie a vyhradený priestor na venčenie.

 

Vyznačené zákazy

 

Okolité chodníky budú riadne označené vodorovným značením „Zákaz voľného pohybu psov“. To znamená, že po chodníkoch sa budú môcť pohybovať psy výlučne na vôdzke.

Ďalším z opatrení vo vnútrobloku Gessayova budú viaceré zvislé značenia upozorňujúce na zákaz vstupu so psom, a to nielen na detské ihrisko, ale na celú plochu verejnej zelene, kde sa nachádza aj workoutové ihrisko a relaxačná lúka.

„V rámci regulácie pohybu psov v tejto lokalite mestská časť vymedzila aj priestor na ich venčenie, kde súčasne už premiestnila aj zbernú nádobu s vreckami na psie exkrementy,“ menuje novinky vedúca petržalského Oddelenia životného prostredia a územného rozvoja Miriam Kamhiyehová.

Psíčkari budú mať v rámci vnútrobloku k dispozícii vyhradené miesto, kde bude naďalej voľný pohyb psov umožnený. Ak sa im predsa len bude tento vyhradený priestor zdať nedostatočný, využiť na venčenie môžu vzdialenejšie pozemky v okolí Gessayovej.

Kamhiyehová na záver dvíha varovný prst, že mesiac po spustení regulácie bude samospráva porušovanie zákazov pokutovať prostredníctvom mestskej polície.

„Prvý mesiac vyzveme jej členov, aby dohliadali a slovne upozorňovali na dodržiavanie stanovených pravidiel. Po tomto termíne pristúpia k sankcionovaniu.“

Ak sa pilotný projekt na Gessayovej osvedčí, je možné, že do budúcna sa samospráva bude uberať rovnakou cestou a oplotenie odstráni aj na ďalších ihriskách v jej správe.

web od 2day