Verejné detské ihriská | PETRŽALKA

Mestská časť Bratislava-Petržalka má vo svojej správe 55 verejných detských ihrísk.

VIAC INFO o nich získate aj vďaka 13. dielu podcastu Z PETRŽALSKEJ OBÝVAČKY, ktorý sme venovali práve téme petržalských detských ihrísk.

 

Na všetkých 55 ihriskách vykonáva mestská časť priebežné drobné opravy, ale postupne usiluje aj o ich kompletné revitalizácie. V roku 2022 by sa veľkej opravy malo dočkať hneď 10 z nich:

VDI Fedinova 18

V piatok 22. júla začína mestská časť Bratislava-Petržalka s opravou svojho detského ihriska na Fedinovej ulici. Už zajtra v doobedných hodinách prebehne demontáž niektorých herných prvkov. Osádzanie nových je naplánované od pondelka 25. júla.  Prosíme všetky mamičky a oteckov, aby na ihrisko počas piatkových prác so svojimi deťmi z dôvodu bezpečnosti nevstupovali. Ihrisko rovnako nebude k dispozícii od pondelka. O opravách v ďalších lokalitách vás budeme čoskoro informovať. ĎAKUJEME za pochopenie i strpenie dočasných obmedzení.

VDI Gessayova 22

V utorok 26. júla začala mestská časť Bratislava-Petržalka s rozširovaním svojho detského ihriska na Gessayovej ulici. Na ihrisku pribudne 9 nových herných prvkov, pieskovisko a mobiliár.

Prosíme vás, nevstupujte do vyznačeného priestoru, kde prebiehajú stavebné práce. ĎAKUJEME za pochopenie i strpenie dočasných obmedzení.

 

VDI Medveďovej 32
VDI Haanova 19-21
VDI Pečnianska
VDI Wolkrova 1
VDI Hrobákova 9 (druhá etapa opráv)
VDI Žehrianska 12
VDI Starhradská 10
VDI Šintavská 14

web od 2day