Verejné detské ihriská | PETRŽALKA

Mestská časť Bratislava-Petržalka má vo svojej správe 55 verejných detských ihrísk.

VIAC INFO o nich získate aj vďaka 13. dielu podcastu Z PETRŽALSKEJ OBÝVAČKY, ktorý sme venovali práve téme petržalských detských ihrísk.

 

Na všetkých 55 ihriskách vykonáva mestská časť priebežné drobné opravy, ale postupne usiluje aj o ich kompletné revitalizácie. V roku 2022 by sa veľkej opravy malo dočkať hneď 10 z nich:

VDI Fedinova 18

V piatok 22. júla začala mestská časť Bratislava-Petržalka s opravou svojho detského ihriska na Fedinovej ulici. Práce boli dokončené počas augusta.

VDI Gessayova 22

V utorok 26. júla začala mestská časť Bratislava-Petržalka s rozširovaním svojho detského ihriska na Gessayovej ulici. Na ihrisku pribudlo 9 nových herných prvkov, pieskovisko a mobiliár.

 

VDI Pečnianska

V piatok 16. septembra odštartovala mestská časť s prácami na obnove detského ihriska na Pečnianskej ulici. Výsledkom bude 5 herných prvkov z nerezovej konštrukcie a HDPE dosiek (balančná dráha, lezecká zostava so šmykľavkou, hrazda v dvoch výškach, trojhojdačka s hniezdom, kolotoč na státie); 4 farebné natavovacie hravé značenia na chodníku (húsenica s číslami, skákací panák, twister, labyrint); dopadová plocha pod hernými prvkami bude z bezpečnostného liateho povrchu EPDM, čo je mäkká liata podlaha; prvky drobnej architektúry (8 lavičiek, 2 stojany na bicykle) a nízke oplotenie so štyrmi vstupmi.


VDI Medveďovej 32

Vo štvrtok 22. septembra odštartovali práce na obnove ihriska na Medveďovej ulici. Pracovníci oddelenia správy verejných priestranstiev demontovali staré herné prvky. Na ihrisku postupne pribudne 9 nových certifikovaných herných prvkov; vežová zostava (2 šmykľavky, schodíky, lanový most, lezecká stena a šikmý výlez); gymnastická zostava (kruhy, hrazda, lanová sieť, rebriny, tyč na šplh, lezecká stena); závesné hojdačky s 2 sedákmi pre malé deti i ďalšie dva kusy pre veľké deti; hojdačka hniezdo (gumená dlažba ako dopadová plocha); vahadlová hojdačka; pružinová hojdačka pre jedno i dve deti a 3D EPDM lezecko-balančný prvok pre malé deti.

VDI Haanova 19-21

V stredu 21. septembra prebehla demontáž starých herných prvkov aj na ihrisku Haanova. V 41. týždni budú nahradené týmito novinkami: 8 nových certifikovaných herných prvkov; vežová zostava (2 šmykľavky, schodíky, lanový most, lezecká stena, šikmý výlez, tunel); gymnastická zostava (kruhy, hrazda, lanová sieť, rebriny, tyč na šplh, lezecká stena); závesné hojdačky s 3 sedákmi (malé deti, veľké deti, hniezdo); pružinová hojdačka pre jedno i dve deti; 1 balančný kolotoč, 3D EPDM lezecko-balančný prvok pre malé deti abezpečnostný EPDM, teda mäkký povrch. Tešiť sa môžete aj na nové pieskovisko, lavičky i oplotenie.

 

VDI Wolkrova 1
VDI Hrobákova 9 (druhá etapa opráv)
VDI Žehrianska 12
VDI Starhradská 10
VDI Šintavská 14

web od 2day