PETRŽALKA 2029: #1 Dostupnejšie sociálne služby a podpora komunít.

Petržalka vo svojom pláne na najbližších 7 rokov plánuje skvalitniť sociálnu oblasť.

Mestská časť Bratislava-Petržalka v uplynulom roku pripravila aj vďaka spolupráci s verejnosťou strategický dokument s názvom PETRŽALKA 2029.

Ide o program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obsahujúci priority, ktoré chceme dlhodobo rozvíjať a implementovať v praxi.

Súčasťou nášho programu je 7 podrobne rozpracovaných kľúčových priorít, ktoré si postupne počas septembra predstavíme. Tak poďme na to:

#1 DOSTUPNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

Naším cieľom do roku 2029 je:

  • Zvýšiť kvalitu a dostupnosť poskytovaných služieb v zariadeniach opatrovateľskej služby, v terénnej opatrovateľskej službe a v denných centrách.
  • Nastaviť systém prevencie pri práci s deťmi, mládežou a rodinami.
  • Lepšia podpora služieb pre ľudí bez domova. A oveľa viac.

Ako na to?

Skvalitniť sociálne služby tak, aby boli dostupné pre všetky skupiny Petržalčanov, Petržalčaniek i Petržalčiat chceme prostredníctvom integrovaných projektových balíčkov. Medzi inými pôjde aj o:

  • Rozšírenie kapacít a skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb v Denných centrách.
  • Začlenenie ľudí so zdravotným znevýhodnením do aktivít organizovaných našou mestskou časťou, ale aj pomoc zdravotným znevýhodnením pri hľadaní sebarealizácie a uplatnenia na trhu práce.

 

Ak vás táto problematika zaujíma, všetky plánované opatrenia si môžete naštudovať ONLINE TU. A nezabúdajte, veľké výzvy riešime spolu s vami! Preto, ak máte k tomuto bodu relevantné pripomienky, napíšte nám ich do 29. SEPTEMBRA (vrátane) na adresu projektove@petrzalka.sk.

VIAC INFO TU PLAN.PETRZALKA.sk. ĎAKUJEME, že nám pomáhate robiť život na zelenom sídlisku krajším.

#planpetrzalka #petrzalkapomaha

web od 2day