Petržalka 2029: #2 Vyvážený územný rozvoj a udržateľná doprava

Petržalka vo svojom pláne na najbližších 7 rokov plánuje okrem sociálnej oblasti skvalitniť aj územný rozvoj.

Mestská časť Bratislava-Petržalka v uplynulom roku pripravila aj vďaka spolupráci s verejnosťou strategický dokument s názvom PETRŽALKA 2029. Ide o program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obsahujúci priority, ktoré chceme dlhodobo rozvíjať a implementovať v praxi.

Súčasťou nášho programu je 7 podrobne rozpracovaných kľúčových priorít, ktoré si postupne počas septembra predstavíme. V prvej z nich sme sa venovali sociálnym službám. A tentokrát sa pozrieme na tému:

#2 VYVÁŽENÝ ÚZEMNÝ ROZVOJ A UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA

Naším cieľom do roku 2029 je:

  • Zefektívniť systém regulovania statickej dopravy v kontexte celomestskej parkovacej politiky na celom území Petržalky.
  • Zaistiť občiansku vybavenosť na území Petržalky v 15 minútovej dostupnosti pešou chôdzou.
  •  Dobudovanie prirodzených trás pešej dopravy (budovanie „kontinuálnych chodníkov“, priečne pešie prepojenia). A oveľa viac.

Ako na to?

Prispieť k adekvátnemu územnému rozvoju a udržateľnej doprave tak, aby boli dostupné pre všetky skupiny Petržalčanov, Petržalčaniek i Petržalčiat chceme prostredníctvom integrovaných projektových balíčkov. Medzi inými pôjde aj o:

  • Vytvorenie či obnovenie bezpečných a ucelených peších trás a cyklotrás.
  • Dobudovanie prirodzených trás pešej dopravy (budovanie „kontinuálnych chodníkov“ a iné), aby sa chodci cítili bezpečne a komfortne.

Všetko podstatné nájdete aj v našich grafikách.

Ak vás táto problematika zaujíma, všetky plánované opatrenia si môžete naštudovať ONLINE TU . A nezabúdajte, veľké výzvy riešime spolu s vami!

Preto, ak máte k tomuto bodu relevantné pripomienky, napíšte nám ich do 29. SEPTEMBRA (vrátane) na adresu projektove@petrzalka.sk.

VIAC INFO TU. ĎAKUJEME, že nám pomáhate robiť život na zelenom sídlisku krajším. #planpetrzalka #petrzalkapomaha

web od 2day