7889/2023 – oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavebných úprav s možnosťou užívania pre nebytový priestor č.113 v bytovom dome Znievska 7, v k.ú., Petržalka

web od 2day