8756/2023 – oznámenie o začatí kolaudačného konania pre zmenu dokončenej stavby – stavebné úpravy na obnovu bytového domu Strečnianska 5,7 v k.ú. Petržalka

web od 2day