8802/2023/06-RSÚ/Mu + príloha – Zverejnenie informácie o podaní žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia č. 3852/2021/05-UKSP/Mu-37 zo dňa 04.08.2021_SO_19.2 Prekládka jestvujúceho verejného osvetlenia, ktorý je súčasťou stavby: Južné mesto – Zóna bC1, Viacpodlažná bytová výstavba, Bratislava – Petržalka

web od 2day