VOĽBY 2023: Petržalka hľadá zapisovateľov

Pridajte sa k nám a buďte pri všetko dôležitom.

Už iba pár dní nás delí od volebného dňa. V sobotu 30. septembra nás v čase od 7:00 do 22:00 čakajú predčasné parlamentné voľby.

Mestská časť Bratislava-Petržalka je pri tejto príležitosti rozdelená na 95 volebných okrskov a v každom z nich na vás bude čakať okrsková volebná komisia zložená minimálne z piatich členov.

Okrem nich musí byť v každej komisii prítomný i zapisovateľ, ktorého úlohou je najmä komunikácia medzi komisiou a úradom a odoslanie elektronickej zápisnice.

Zapisovatelia sú teda mimoriadne dôležitou súčasťou každej komisie. V poslednej dobe sa nám, žiaľ, stáva, že niektorí sa najmä zo zdravotných dôvodov z tejto pozície odhlasujú.

Vzhľadom na veľkosť našej samosprávy sa preto obraciame na vás, milí obyvatelia a obyvateľky, ktorým osud našej republiky nie je ľahostajný. Ak nie ste v žiadnej okrskovej volebnej komisii ani v týchto voľbách nekandidujete a chcete byť v dianí, prihláste sa za zapisovateľa.

Urobiť tak môžete NAJNESKÔR DO ŠTVRTKA 28. SEPTEMBRA e-mailom na adrese organizacne@petrzalka.sk.

Nezabudnite uviesť vaše meno, priezvisko, dátum narodenia a telefónne číslo. Naše kolegyne z referátu organizačných vecí vás následne budú kontaktovať.

Podmienkou je vek minimálne 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, elektronická zručnosť a trvalý pobyt v rámci Slovenskej republiky – priamo v Petržalke sa nevyžaduje.

Za vašu službu, ktorá potrvá od 6:00 ráno do neskorých nočných hodín (prípadne aj dlhšie), vás neminie finančná odmena v hodnote 82 eur v čistom plus stravné na celý deň.

Rovnako pripomíname stále aktuálnu možnosť požiadať o HLASOVACÍ PREUKAZ. Ten sa vám určite zíde, ak vo volebný deň budete voliť v inom volebnom okrsku, než je ten váš, kde máte aj trvalý pobyt.

Požiadať o hlasovací preukaz môžete OSOBNE DO 29. SEPTEMBRA na Miestnom úrade Petržalka, Kutlíkova 17, a to v čase úradných hodín – teda aj v utorok a štvrtok.

VIAC INFO TU PETRZALKA.sk/uradnehodiny a TU VOLBY.PETRZALKA.sk.

ĎAKUJEME, že vaším záujmom o veci verejné pomáhate zlepšovať život na zelenom sídlisku.

#petrzalkavoli

web od 2day