Jesenná celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja

Deratizácia musí byť na základe výzvy RÚVZ vykonávaná od 1. októbra do 30. novembra.

V zmysle výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave si dovoľujeme informovať, že celoplošná preventívna jesenná deratizácia sa bude zabezpečovať v mestskej časti Bratislava-Petržalka výhradne na nespevnených verejných priestranstvách, ktoré má vo svojej správe.

Ak sa myšovité hlodavce nachádzajú v rámci spoločných častí a zariadení bytového domu, ku ktorým patria aj vodovodné, teplonosné, kanalizačné prípojky a oplotené záhrady/predzáhradky prípadne kontajnerové stanovištia, deratizáciu by mala zabezpečiť príslušná správcovská spoločnosť, ktorá vlastní identifikáciu kanalizácií a príslušenstva k bytovému domu.

Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území. Zároveň má zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených. Preto je dôležité, aby bola deratizácia vykonaná v termínoch stanovených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, t. j. od 01.10.2023 do 30.11.2023 a v tomto termíne k nej pristúpili všetky povinné osoby – obce, fyzické osoby, fyzické osoby-podnikatelia aj právnické osoby/správcovské spoločnosti.

Mestská časť Bratislava-Petržalka bude o termíne vykonania preventívnej deratizácie v rámci verejných priestranstiev informovať UŽ ČOSKORO.

VIAC INFO nájdete v priloženom dokumente.

web od 2day