Od 1. októbra parkovanie na chodníkoch bez dopravného značenia oficiálne končí

Chodcov a vodičov prosíme o obozretnosť.

Od nedele 1. októbra začne na celom Slovensku platiť takzvaný zákaz parkovania na chodníkoch.

Zákon mal pôvodne vstúpiť do platnosti už vo februári 2022, no vzhľadom na jeho nerealizovateľnosť v danom čase účinnosť nariadenia poslanci NR SR – aj po apeloch samospráv – posunuli. Na chodníkoch bude teda možné po novom zaparkovať už iba v prípade, keď to umožní príslušné zvislé či vodorovné dopravné značenie.

V parkovacích zónach, kde je zavedená celomestská parkovacia politika PAAS z dielne bratislavského magistrátu (Dvory 4, 5, 6 a Háje 2 Sever), prípadne v ktorých sa systém PAAS pripravuje, je a bude parkovanie na chodníkoch legalizované iba v prípadoch, kde to umožňujú šírkové pomery.

Najväčšie sídlisko na Slovensku, naša Petržalka, sa však na nové opatrenie pripravuje dlhodobo. Začali sme už na jeseň 2019 v rámci nášho bezplatného rezidentského Petržalského parkovacieho systému (PPS).

K dnešnému dňu sme tak vyznačili viac ako 20-tisíc modrých boxov, tých na chodníkoch nevynímajúc. Kompletne hotové lokality sú označené ako parkovacia ZÓNA a nájdete ich na Dvoroch 1, 2, 3 (Andrusovova, Belinského, Fedinova, Hálova, Kolmá, Ondreja Štefanka, Prokofievova, Ševčenkova, Švabinského); sídliskovej časti Starej Petržalky (Vranovská, Vilová, Očovská a Dubnická), Lúkach 6 Sever (Starhradská a Tematínska) a Hájoch 1 Sever (Gessayova, Osuského, Námestie Hraničiarov).

Chodníky, respektíve parkovacie boxy, sa však už dlhé mesiace snažíme vyznačovať aj v lokalitách, ktoré zatiaľ nespadajú do parkovacích zón nášho PPS.

„Dôvodom je práve blížiaca sa chodníková novela, pričom zohľadňujeme miestne návyky a rozhodnutia Krajského dopravného inšpektorátu,“ zdôrazňuje Andrej Árva z Miestneho úradu Petržalka, poverený vedením referátu statickej dopravy.

Ako ďalej dodáva, „v prípade lokalít Turnianska, Jasovská, Budatínska, Šášovská a Krásnohorská budeme aktuálne povoľovať parkovanie príslušnou zvislou aj vodorovnou dopravnou značkou. Vždy s prihliadnutím na pohyb a bezpečnosť chodcov.”

Vďaka systematickej práci nášho úradu v agende mobility tak bude mať drvivá väčšina petržalských rezidentov aj po aplikácii chodníkovej novely v dostupnej vzdialenosti k dispozícii legálne a bezplatné parkovacie miesto.

Výnimkou zostane niekoľko najproblematickejších ulíc a ich úsekov, kde bude potrebné parkovacie kapacity v budúcnosti so zavádzaním celomestského PAAS-u dobudovať. Na dodržiavanie platných pravidiel bude aj v tomto prípade dozerať Mestská polícia Bratislava, ktorá bude priestupky riešiť aj v rámci objektívnej zodpovednosti.

Na jednotlivé prípady bude dozerať individuálne, samozrejme, s ohľadom na bezpečnosť a zdravie ľudí.

Veríme, že od októbra budú mať na petržalských motoristov a motoristky aj vďaka už zavedeným opatreniam nové pravidlá minimálny vplyv a naopak, že všetkým chodcom výrazne uľahčia život na našom zelenom sídlisku.

Napriek tomu vás prosíme o porozumenie a vzájomný rešpekt, minimálne do polovice budúceho roka, kedy by mali byť do parkovacích zón PPS začlenené všetky časti Petržalky. ĎAKUJEME. VIAC INFO spolu s interaktívnou mapou parkovania nájdete TU PETRZALKA.sk/doprava.

#parkovanievpetrzalke

web od 2day