Doprava a parkovanie v Petržalke na jednom mieste | PPS & PAAS

Od novembra 2019 funguje na najväčšom slovenskom sídlisku rezidentská parkovacia politika z dielne mestskej časti – Petržalský parkovací systém (PPS) s modrými čiarami. Od januára 2021 ju však postupne nahrádza celomestská parkovacia politika z dielne magistrátu – Bratislavský parkovací asistent (PAAS) s bielymi čiarami.

Ako v tomto dočasnom duálnom režime vyzerá parkovanie rezidentov a návštev? Kde platia pravidlá PPS, kde platia pravidlá PAAS a kde regulované parkovanie zavedené nie je? Ako v Petržalke zaparkujem, aby som nedostal pokutu či papuču a nehrozil mi odťah? Pozrite si našu prehľadnú interaktívnu mapu, alebo si stiahnite jej grafickú verziu TU.

INTERAKTÍVNA MAPA PARKOVANIA V PETRŽALKE

—–

Magistrátny PAAS sa z Dvorov 4 od 25. septembra rozšíril aj na Dvory 5, 6 a sever Hájov 2

Upravené pravidlá celomestskej parkovacej politiky PAAS s rozšírením parkovacej zóny PE1 prinášajú obyvateľom (rezidentom) aj návštevníkom (nerezidentom) týchto lokalít niekoľko dôležitých zmien.

Parkovanie VÝHRADNE VO VYZNAČENÝCH BIELYCH PARKOVACÍCH BOXOCH v rámci regulovanej zóny parkovania PAAS s označením PE1 je počas pracovných dní od 12:00 do 24:00 možné už len za poplatok s vopred zakúpenou parkovacou kartou PAAS (rezidentská, bonusová a abonentská), podľa tarify PAAS 1 euro / hodina cez platbu v automatoch na mieste či v mobilných aplikáciách, alebo s návštevníckymi hodinami PAAS rezidenta pri využití jeho bezplatnej návštevníckej PAAS karty.

Parkovanie v PAAS zóne PE1 zostáva počas víkendov, štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja alebo pracovných dní od 00:01 do 11:59 BEZPLATNÉ, avšak stále platí, že v rámci parkovacej zóny s príslušným dopravným značením je povolené len vo vyznačených bielych parkovacích boxoch.

REZIDENTI s trvalým pobytom v PAAS zóne PE1 majú možnosť si zakúpiť rezidentskú parkovaciu kartu, pričom pri platbe si vedia navoliť aj jej platnosť. Ak nedisponujú vozidlom, do celomestského parkovacieho systému sa môžu zaregistrovať aj bez auta a požiadať o bezplatnú návštevnícku PAAS kartu s bezplatnými hodinami parkovania pre ich návštevy.

DÔLEŽITÉ KONTAKTY PAAS
0800 222 888
pracovné dni od 08:00 do 18:00
registracie@paas.sk

Klientské miesto PAAS v Petržalke
Lužná 7, 851 04 Bratislava
pondelok: 8:00 – 17:00
utorok – štvrtok: 8:00 – 16:00
piatok: 8:00 – 15:00

Registrácia vozidiel v Petržalskom parkovacom systéme (PPS) v rámci regulácie modrých parkovacích boxov zo strany mestskej časti zostáva v platnosti aj po zaregistrovaní sa do celomestskej parkovacej politiky PAAS. V ostatných častiach Petržalky rezidenti a ich návštevy parkujú ako doteraz.

VIAC INFO PAAS

GRAFICKÁ MAPA PARKOVANIA V PETRŽALKE

—–

Petržalský PPS zostal bezplatný, parkovať sa bude už iba na vyznačených boxoch

Vylepšené pravidlá dočasného Petržalského parkovacieho systému (PPS) počítajú so zavedením bezplatných rezidentských parkovacích zón z Dvorov 1, 2, 3, sídliskovej časti Starej Petržalky, Lúk 6 Sever a Hájov 1 Sever aj do Hájov 1 Juh a všetkých častí Lúk. V celej Starej Petržalke, vo zvyšku Hájov 2 a v Hájoch 3 plánuje magistrát svoj PAAS so zónou PE1 spustiť v rokoch 2024 a 2025, preto rezidentské parkovacie zóny PPS v týchto častiach mestská časť aktuálne zavádzať neplánuje.

REZIDENTI s trvalým pobytom kdekoľvek v Petržalke (PAAS aj PPS zóny) majú možnosť bezplatnej registrácie vozidiel do PPS, pričom stále platí, že po ich schválení môžu v rámci modrých parkovacích boxov PPS parkovať BEZPLATNE a bez obmedzenia času. V rámci bezplatnej registrácie v PPS získajú aj petržalskí rezidenti bez auta bezplatné návštevnícke hodiny, ktoré môžu prostredníctvom mobilnej aplikácie URBI poskytnúť svojim návštevám.

NEREZIDENTI bez trvalého pobytu v Petržalke majú možnosť bezplatne registrovať svoje vozidlá do PPS práve prostredníctvom mobilnej aplikácie URBI, ktorá im následne umožňuje V PONDELOK AŽ ŠTVRTOK OD 07:00 DO 18:00 a OD PIATKA 07:00 DO NEDELE 18:00 na modrých parkovacích boxoch PPS parkovať BEZPLATNE.

UPOZORNENIE: Aj v rezidentských parkovacích zóna PPS označených príslušným dopravným značením (nápis „ZÓNA“ s písmenom „P“), podobne ako v parkovacej zóne PAAS PE1, je parkovanie povolené len vo vyznačených modrých parkovacích boxoch.

DÔLEŽITÉ KONTAKTY PPS
0947 487 111
parkovanie@petrzalka.sk
Pondelok: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Utorok: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00
Streda: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00
Piatok: 8:00 – 12:00

Kontaktné miesto PPS
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
MiÚ Petržalka, 4. poschodie, č.d. 409
Pondelok: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Streda: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:30
Piatok: 8:00 – 12:00

Pravidlá bezplatného rezidentského Petržalského parkovacieho systému (PPS) určujú Zásady parkovania v zónach regulovaného parkovania v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré nájdete TU. Vozidlá, ktoré tieto pravidlá porušujú, môžu byť sankcionované zo strany Mestskej polície Bratislava a Magistrátu hlavného mesta SR – Bratislavy.

VYHRADENÉ PARKOVANIEODŤAHOVKA

VIAC INFO PPS

web od 2day