Petržalka chystá aj túto jeseň bezplatné pristavenie kontajnerov na objemný odpad

Začiatok je naplánovaný na 16. októbra.

Mestská časť sa ich pokúsi vo všetkých 84 lokalitách zabezpečiť podľa vopred zverejneného harmonogramu, vždy v pondelky, stredy a piatky od 12:00 do 18:00. Koncom októbra bude možné odovzdať aj škodlivý odpad.

Petržalka už tradične dvakrát do roka, na jar a na jeseň, pristavuje pre obyvateľov veľkokapacitné kontajnery, do ktorých môžu za asistencie pracovníkov údržby umiestniť objemný odpad.

Ide o bezplatnú službu, ktorou chce samospráva odbremeniť Petržalčanov najmä od odvozu takéhoto odpadu na vlastné náklady či od komplikovanej a neefektívnej manipulácie s ním.

Samospráva zároveň tvrdí, že bezplatný zber znižuje motiváciu zbaviť sa odpadu nelegálne a je dôležitým prevenčným opatrením voči tvorbe čiernych skládok.

Jesenné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov sa v Petržalke v roku 2023 uskutoční od 16. októbra do 13. novembra, pričom zber sa bude po jarnej prestávke opätovne realizovať aj v miestnej časti Slnečnice.

Kontajnery budú pristavované trikrát týždenne, vždy v pondelok, v stredu a v piatok, na stanovisku ostanú od 12:00 do 18:0084 lokalitách Petržalky.

V prípade nepriaznivého počasia môžu byť termíny zberov objemného odpadu posunuté. O týchto zmenách bude mestská časť informovať na webe petrzalka.sk/kontajnery, cez bezplatnú mobilnú aplikáciu SOM Petržalka a na sociálnych sieťach.

Zoznam položiek, ktoré patria/nepatria do veľkokapacitných kontajnerov je takisto zverejnená na spomínanom webe.

 

Škodlivý odpad na zberný dvor nepatrí

 

Okrem zberu objemného odpadu chystá samospráva v spolupráci s magistrátom, OLO, a.s. a spoločnosťou ARGUSS, s.r.o. aj tradičný zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok.

Zber sa uskutoční v sobotu 28. októbra od 10:30 do 12:30 na Ovsištskom námestí 1 vedľa obchodného domu Terno Plus.

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – nepodnikateľov, tieto komunálne odpady: staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky, vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče.

Rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. Jedna osoba môže odovzdať najviac 5 kg takýchto odpadov.

web od 2day