Veľkokapacitné kontajnery v Petržalke | HARMONOGRAM JAR 2024

Petržalka už tradične dvakrát do roka, na jar a na jeseň, pristavuje pre obyvateľov veľkokapacitné kontajnery, do ktorých môžu za asistencie pracovníkov údržby umiestniť objemný odpad. Ide o bezplatnú službu, ktorou chce samospráva odbremeniť Petržalčanov najmä od odvozu takéhoto odpadu na vlastné náklady či od komplikovanej a neefektívnej manipulácie s ním.

Jarné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov sa v Petržalke v roku 2024 uskutoční od 4. marca do 3. apríla, pričom zber sa bude opätovne realizovať aj v časti Slnečnice.

Kontajnery budú pristavované trikrát týždenne, vždy v PONDELOK, STREDU a v PIATOK, na stanovisku ostanú od 12:00 do 18:00 v 84 lokalitách.

ĎAKUJEME, že sa staráte o Petržalku spolu s nami. 

 

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov – jar 2024

 

LÚKY

 

4. 3. 2024 – pondelok
Brančská 1
Tematínska 4
Topoľčianska 8
Topoľčianska 31
Holíčska 9
Šintavská 14
Smolenická 8-10

6. 3. 2024 – streda
Lietavská 9
Budatínska 3-5 pri KS
Budatínska č. 37
Budatínska 63-65
Znievska 12-16
Znievska 32
Strečnianska 3-5 pri KS

8. 3. 2024 – piatok
Jasovská 25-27 pri KS
Beňadická 10-12
Šášovská 14
Vyšehradská 9 pri KS
Vyšehradská 25-31
Vígľašská 19
Jasovská č. 6-8 (oproti trávniku)

11. 3. 2024 – pondelok
Žehrianska 10
Krásnohorská 11
Ľubovnianska 5-7 pri KS
Humenské nám. 7
Bzovícka 10-12 pri KS
Žltá 2-4
Zuzany Chalupovej 12B

 

DVORY

 

13. 3. 2024 – streda
Kežmarské námestie
Dargovská/Nábrežná, roh ulíc
Kopčianska 86-88
Harmanecká/Očovská, roh ulíc
Vilová 9-19
Vranovská/Vilová, roh ulíc
Pečnianska 21

15. 3. 2024 – piatok
Bohrova 3-5
Nobelovo námestie 7-10
Lenardova 2-6
Gercenova 3
Gercenova 19-31
Röntgenova 8-10
Wolkrova 11

18. 3. 2024 – pondelok
Černyševského 13-15
Černyševského 26/Muchovo námestie, roh ulíc
Mánesovo námestie 4-5
Jungmannova 2-8
Pifflova 1-11
Wolkrova 43-45
Belinského 16-18

20. 3. 2024 – streda
Hálova 2-4
Hálova 19
Ševčenkova 20-22
Ševčenkova 33
Tupolevova 1-7
Jiráskova 8-10, parkovisko
Iľjušinova 6

HÁJE

 

22. 3. 2024 – piatok
Mamateyova 28
M.C. Sklodowskej 37
Mamateyova 16
M. Medveďovej 15
Pankúchova 1
Bulíkova 15-17
Blagoevova 14-24

25. 3. 2024 – pondelok
Šustekova 9-15
Šustekova 25-31
Mlynarovičova 2-12
Mlynarovičova 14-24
Furdekova 10
Haanova 20-24
Haanova 31

27. 3. 2024 – streda
Lachova 18
Lachova 7
Nám. hraničiarov 19
Gessayova 10
Hrobákova 13
Osuského 44
Osuského 3

3. 4. 2024 – streda
Osuského 28
Romanova 23-25
Romanova 28
Ambroseho 2-12
Rovniankova 14-16
Rovniankova 18-22
Kutlíkova 1-5

Mestská časť si vyhradzuje právo na zmenu miesta a času pristavenia kontajnera podľa aktuálnej dopravnej situácie v danej lokalite i poveternostných podmienok. O týchto zmenách bude MČ informovať na webe, cez mobilnú aplikáciu a newsletter a rovnako tak cez svoje sociálne siete.


 

Čo do veľkokapacitných kontajnerov (ne)patrí?

Obyvatelia môžu do týchto kontajnerov ukladať objemný odpad (drevený, čalúnený nábytok, skrine, police, stoličky, koberce a pod.); elektroodpad aj čisté kovy. Naopak, do kontajnerov nie je možné vhadzovať pneumatiky, drobný stavebný odpad, železobetón, bioodpad z domácností, chemikálie ani inak nebezpečný odpad. Na tieto účely môžu Petržalčania využiť služby Zberného dvora na Ulici Ondreja Štefanka 4 (okrem pneumatík) alebo sezónne zbery, o ktorých Petržalka pravidelne informuje na svojich stránkach.

ČO S PNEUMATIKAMI?
Odpadové pneumatiky z osobných automobilov, motoriek a pod, môžete odniesť do pneuservisov či k ľubovoľnému predajcovi pneumatík, bez ohľadu na to, či ste tam pneumatiku kúpili alebo menili. Distribútor pneumatík je povinný podľa zákona o odpadoch zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.

Miesta spätného zberu v rámci mestskej časti Bratislava-Petržalka, nájdete TU.


 

UŽITOČNÉ KONTAKTY

Mgr. Peter Slovák
zástupca prednostu
peter.slovak@petrzalka.sk; +421 947 487 545

Bc. Zuzana Brzová
referát čistoty a poriadku
zuzana.brzova@petrzalka.sk; +421 947 487 228

web od 2day