Veľkokapacitné kontajnery v Petržalke | HARMONOGRAM JAR 2023

 

Petržalka už tradične dvakrát do roka, na jar a jeseň, pristavuje pre obyvateľov veľkokapacitné kontajnery, do ktorých môžu za asistencie pracovníkov jej údržby umiestniť nadrozmerný odpad. Ide o bezplatnú službu, ktorou chce samospráva odbremeniť Petržalčanov najmä od odvozu takéhoto odpadu na vlastné náklady či od komplikovanej a neefektívnej manipulácie s ním.

Jarné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov sa v Petržalke v roku 2023 uskutoční od 1. marca do 27. marca. Kontajnery budú pristavované trikrát týždenne, vždy v PONDELOK, STREDU a V PIATOK od 12:00 do 18:00, a to v navýšenom objeme v 84 LOKALITÁCH.

ĎAKUJEME, že sa staráte o Petržalku spolu s nami. 

 

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov – jar 2023

 

LÚKY

 

1.3.2023 – streda
Brančská 1
Tematínska 6
Topoľčianska 8
Topoľčianska 31
Holíčska 9
Holíčska 24
Smolenická 10

3.3.2023 – piatok
Šintavská 14
Budatínska 3-5 pri KS
Budatínska 37
Budatínska 63-65
Strečnianska 11
Znievska 10-12
Znievska 32

6.3.2023 – pondelok
Lietavská 12
Lietavská 9-15
Beňadická 1-3
Beňadická 13
Šášovská 14
Vyšehradská 9 pri KS
Vígľašská 21

8.3.2023 – streda
Turnianska 1
Jasovská 6-8
Krásnohorská 20-22
Ľubovnianska 5-7 pri KS
Humenské nám. 7
Bzovícka 18
Žehrianska 14

DVORY

 

10.3.2023 – piatok
Kežmarské námestie
Dargovská/Nábrežná roh ulíc
Kopčianska č. 86-88
Harmanecká/Očovská roh ulíc
Vilová č. 21
Vranovská č. 65-67
Pečnianska medzi č. 13-15 a č. 17

13.3.2023 – pondelok
Pečnianska č. 27
Lenardova č. 2-6
Nobelovo námestie č. 7-10
Gercenova č. 3
Gercenova medzi č. 19 a č. 31
Röntgenova č. 8-10
Wolkrova č. 3/Macharova roh ulíc

15.3.2023 – streda
Černyševského medzi č. 21 a č. 23
Vavilovova č. 2-16
Mánesovo námestie č. 4A
Vlastenecké námestie č. 7-8
Pifflova č. 1-11
Wolkrova č. 17
Belinského medzi č. 8 a č. 10

17.3.2023 – piatok
Hálova č. 2-4
Ševčenkova č. 13-19
Ševčenkova č. 8-10
Fedinova č. 2-8
Švabinského č. 16 parkovisko
Jiráskova č. 2-10
Iľjušinova č. 6

HÁJE

 

20.3.2023 – pondelok
Mamateyova č. 28
M.C. Sklodowskej 37
Mamateyova č. 16
M. Medveďovej č. 15
Pankúchova č. 1
Bulíkova medzi č. 15-17
Blagoevova č. 14-24

22.3.2023 – streda
Šustekova medzi č. 9-15
Šustekova medzi č. 25-31
Mlynarovičova č. 2-12
Mlynarovičova č. 14-24
Furdekova č. 10
Haanova č. 40
Haanova č. 31-41

24.3.2023 – piatok
Lachova č. 18
Lachova č. 7
Nám. hraničiarov č. 19
Gessayova č. 10
Hrobákova č. 13
Osuského č. 44
Osuského č. 3

27.3.2023 – pondelok
Osuského č. 28
Romanova č. 23-25
Romanova č. 28
Ambroseho 2-12
Rovniankova medzi č. 14-16
Rovniankova č. 18-22
Kutlíkova 7-9

 


 

Čo do veľkokapacitných kontajnerov (ne)patrí?

Obyvatelia môžu do týchto kontajnerov ukladať objemný odpad (drevený, čalúnený nábytok, skrine, police, stoličky, koberce a pod.); elektroodpad aj čisté kovy. Naopak, do kontajnerov nie je možné vhadzovať pneumatiky, drobný stavebný odpad, železobetón, bioodpad z domácností, chemikálie ani inak nebezpečný odpad. Na tieto účely môžu Petržalčania využiť služby Zberného dvora na Ulici Ondreja Štefanka 4 (okrem pneumatík) alebo sezónne zbery, o ktorých Petržalka pravidelne informuje na svojich stránkach.

Upozorňujeme, že v prípade nepriaznivého počasia môžu byť termíny zberov nadrozmerného odpadu posunuté. O týchto zmenách bude MČ informovať na webe, cez mobilnú aplikáciu a sociálne siete.

ČO S PNEUMATIKAMI?
Odpadové pneumatiky z osobných automobilov, motoriek a pod, môžete odniesť do pneuservisov či k ľubovoľnému predajcovi pneumatík, bez ohľadu na to, či ste tam pneumatiku kúpili alebo menili. Distribútor pneumatík je povinný podľa zákona o odpadoch zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.

Miesta spätného zberu v rámci mestskej časti Bratislava-Petržalka, nájdete TU.


 

UŽITOČNÉ KONTAKTY

Mgr. Peter Slovák
oddelenie správy verejných priestranstiev
peter.slovak@petrzalka.sk; +421 947 487 545

Mgr. Tatiana Hajčík Stanová
referát čistoty a poriadku
tatiana.stanova@petrzalka.sk; +421 947 487 227

web od 2day