Veľkokapacitné kontajnery v Petržalke | HARMONOGRAM JAR 2022

Petržalka už tradične dvakrát do roka, vždy na jar a jeseň, pristavuje pre svojich obyvateľov veľkokapacitné kontajnery, do ktorých je možné umiestniť nadrozmerný odpad. Ide o bezplatnú službu, ktorou chce naša samospráva odbremeniť Petržalčanov najmä od odvozu takéhoto odpadu na vlastné náklady či od komplikovanej a neefektívnej manipulácie s ním.

Jarné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov sa v Petržalke uskutoční od 1. marca do 7. apríla 2022. Kontajnery sú pristavované dvakrát týždenne (UTOROK a ŠTVRTOK) od 12:00 do 18:00, a to celkovo v 72 LOKALITÁCH.

ĎAKUJEME, že sa staráte o Petržalku spolu s nami. 

 

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov jar 2022

 

1.3.2022 – utorok 
Kežmarské námestie
Očovská medzi 8-10
Dargovská – Nábrežná (roh ulíc)
Kopčianska 82
Kapicova – Pečnianska (roh ulíc)
Pečnianska 9-11

3.3.2022 – štvrtok
Nobelovo námestie 7-10
Bohrova 3-5
Gercenova 35 – Röntgenova 20 (roh ulíc)
Röntgenova 2, 4
Pifflova 1
Mánesovo námestie 3

 

8.3.2022 – utorok
Farského 20-22
Jungmannova 2-8
Wolkrova 11 (parkovisko)
Hálova 15-17
Fedinova 10-16
Švabinského 10, 12

10.3.2022 – štvrtok
Ševčenkova 6
Belinského medzi 16 a 18
Ševčenkova 13-19
Jiráskova 6-8
Iľjušinova 6-10
Tupolevova 14-16

 

 

15.3.2022 – utorok
A. Gwerkovej 12-14
Mamateyova 26
Mamateyova 16
M. Medveďovej 15
Bulíkova medzi 15-17
Blagoevova 14-24

17.3.2022 – štvrtok
Šustekova medzi 9-15
Šustekova medzi 25-31
Mlynarovičova 2-12
Furdekova 12-14
Haanova 40
Haanova 31-41

 

 

22.3.2022 – utorok 
Lachova medzi č. 18
Lachova 7
Nám. hraničiarov 2
Nám. hraničiarov 19
Hrobákova 9
Osuského 44

24.3.2022 – štvrtok
Osuského 1-3
Romanova medzi č. 19
Romanova 28
Ambroseho 19
Rovniankova medzi č. 14-16
Rovniankova 18-22

 

 

29.3.2022 – utorok 
Tematínska 2
Topoľčianska 29
Brančská 1
Holíčska 9-11
Smolenická 8-10
Šintavská 22

31.3.2022 – štvrtok
Strečnianska 9-11
Budatínska 3-13 pri KS
Budatínska 37 – chodník (dolu k parkovisku pri KS)
Znievska 12-14 pri KS (na rohu oproti Znievskej 1-3)
Beňadická 8-10
Beňadická 11-13

 

 

5.4.2022 – utorok 
Vígľašská 7
Vígľašská 10-12
Šášovská 2-4 pri KS
Vyšehradská 15
Jasovská 13
Jasovská 6 (oproti na chodník)

7.4.2022 – štvrtok
Krásnohorská 8 pri KS
Ľubovnianska 10 pri KS
Bzovícka 18 pri KS
Slnečnice mesto BII – Zuzany Chalupovej 14/B
Slnečnice mesto A2 – Zuzany Chalupovej 17/A
Žltá (na konci ulice)

 

 


 

Jarný zber je tento rok naplánovaný na marec a apríl, pričom kontajnery budú pristavené v 72 lokalitách Petržalky. Tie boli vytypované aj na základe záujmu miestnych obyvateľov. Oproti minulému roku petržalská samospráva pristaví každý týždeň o dva kontajnery naviac, čím reflektuje zvýšený záujem občanov o túto službu. Celkovo sa tak počet kontajnerov navýši z pôvodných 60 ks na 72 ks.
Odpad bude možné priniesť v utorky a štvrtky podľa plánovaného HARMONOGRAMU. Hneď prvý zber je naplánovaný na utorok 1. marca v lokalite Dvory.

Čo do veľkokapacitných kontajnerov (ne)patrí?

Obyvatelia môžu do týchto kontajnerov ukladať objemný odpad (drevený, čalúnený nábytok, skrine, police, stoličky, koberce a pod.); elektroodpad aj čisté kovy. Naopak, do kontajnerov nie je možné vhadzovať pneumatiky, drobný stavebný odpad, železobetón, bioodpad z domácností, chemikálie ani inak nebezpečný odpad. Na tieto účely môžu Petržalčania využiť služby Zberného dvora na Ulici Ondreja Štefanka 4 alebo sezónne zbery, o ktorých Petržalka pravidelne informuje na svojich stránkach.

Upozorňujeme, že v prípade nepriaznivého počasia môžu byť termíny zberov nadrozmerného odpadu posunuté. O týchto zmenách bude informovať na webe, cez mobilnú aplikáciu a sociálne siete.


 

UŽITOČNÉ KONTAKTY

Mgr. Peter Slovák
oddelenie správy verejných priestranstiev
peter.slovak@petrzalka.sk; +421 947 487 545

Mgr. Tatiana Hajčík Stanová
referát čistoty a poriadku
tatiana.stanova@petrzalka.sk; +421 947 487 227

web od 2day