Veľkokapacitné kontajnery v Petržalke | HARMONOGRAM JESEŇ 2023

 

Petržalka už tradične dvakrát do roka, na jar a na jeseň, pristavuje pre obyvateľov veľkokapacitné kontajnery, do ktorých môžu za asistencie pracovníkov údržby umiestniť objemný odpad. Ide o bezplatnú službu, ktorou chce samospráva odbremeniť Petržalčanov najmä od odvozu takéhoto odpadu na vlastné náklady či od komplikovanej a neefektívnej manipulácie s ním.

Jesenné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov sa v Petržalke v roku 2023 uskutoční od 16. októbra do 13. novembra, pričom zber sa bude po jarnej prestávke opätovne realizovať aj v časti Slnečnice.

Kontajnery budú pristavované trikrát týždenne, vždy v PONDELOK, STREDU a v PIATOK, na stanovisku ostanú od 12:00 do 18:00 v 84 lokalitách.

ĎAKUJEME, že sa staráte o Petržalku spolu s nami. 

 

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov – jeseň 2023

 

HÁJE

 

16. 10. 2023 – pondelok
M. C. Sklodowskej k č. 3
A. Gwerkovej medzi č. 12–14
Jankolova 2
M. Medveďovej 1
M. Medveďovej 30
Mamateyova 15
Mamateyova 12

18. 10. 2023 – streda
Bulíkova medzi č. 15–17
Blagoevova medzi č. 2–10
Šustekova 17–23
Šustekova 1–7
Mlynarovičova 13
Mlynarovičova medzi č. 3–5
Lachova medzi č. 19–21

20. 10. 2023 – piatok
Haanova 11–21
Haanova 44
Furdekova 1
Furdekova 2
Nám. hraničiarov 20
Nám. hraničiarov medzi č. 6A–8B
Gessayova medzi č. 13–15

23. 10. 2023 – pondelok
Hrobákova 1
Osuského 30
Rovniankova medzi č. 2–6
Ambroseho medzi č. 3–5
Romanova 33
Romanova 38
Bradáčova medzi č. 5–6

 

LÚKY

 

25. 10. 2023 – streda
Brančská 11 (od Smolenickej 1)
Tematínska 2–4
Starhradská 18
Holíčska 23–25 (pri kontajnerovom stojisku)
Holíčska 28 (pri kontajnerovom stojisku)
Smolenická 16–18
Topoľčianska 1–3 (chodník oproti Topoľčianskej 8)

30. 10. 2023 – pondelok
Lietavská 9 (pri kontajnerovom stojisku)
Beňadická 8 (pri kontajnerovom stojisku)
Beňadická 19
Šášovská 6–8
Vyšehradská 25 (na chodníku pri MŠ)
Vyšehradská 39 (pri kontajnerovom stojisku)
Vígľašská 9–11

03. 11. 2023 – piatok
Jasovská 13
Krásnohorská 7–9 (pri kontajnerovom stojisku)
Bzovícka 10 (pri kontajnerovom stojisku)
Jasovská 43
Žehrianska 4 (pri kontajnerovom stojisku spolu s Humenským nám. 8)
Žltá 4 – Južné mesto – Zóna C
Zuzany Chalupovej 12 – Južné mesto – Zóna B

 

DVORY

 

06. 11. 2023 – pondelok
Kežmarské námestie
Dargovská/Nábrežná roh ulíc
Kopčianska 82
Očovská 12
Vranovská 59/Vilová 37 (na roh ulíc)
Vilová 21–27
Pečnianska 9–11

08. 11. 2023 – streda
Bohrova/Kapicova (roh ulíc)
Pečnianska 25
Nobelovo námestie 7–10
Röntgenova 2–4
Röntgenova 18–20
Lenardova 16
Gercenova medzi č. 13 a 15

10. 11. 2023 – piatok
Černyševského 9
Vavilovova 20–26
Pifflova 1–11
Jungmannova 10–20
Farského 16
Wolkrova 39–41
Belinského 15

13. 11. 2023 – pondelok
Hálova medzi č. 15 a 17
Ševčenkova 4
Ševčenkova 29
Fedinova 20
Andrusovova medzi č. 3 a 5
Tupolevova medzi č. 14 a 16
Markova 9

***

15. 11. 2023 – streda (PRESUN z 27. 10.)
Šintavská 22
Budatínska 15–27 (pri stojisku polopodzemných kontajnerov)
Budatínska 37 (pri kontajnerovom stojisku)
Budatínska 81 (na konci slepej ulice)
Strečnianska 11
Znievska 11
Znievska 40 (pri kontajnerovom stojisku)

 


 

Čo do veľkokapacitných kontajnerov (ne)patrí?

Obyvatelia môžu do týchto kontajnerov ukladať objemný odpad (drevený, čalúnený nábytok, skrine, police, stoličky, koberce a pod.); elektroodpad aj čisté kovy. Naopak, do kontajnerov nie je možné vhadzovať pneumatiky, drobný stavebný odpad, železobetón, bioodpad z domácností, chemikálie ani inak nebezpečný odpad. Na tieto účely môžu Petržalčania využiť služby Zberného dvora na Ulici Ondreja Štefanka 4 (okrem pneumatík) alebo sezónne zbery, o ktorých Petržalka pravidelne informuje na svojich stránkach.

Upozorňujeme, že v prípade nepriaznivého počasia môžu byť termíny zberov nadrozmerného odpadu posunuté. O týchto zmenách bude MČ informovať na webe, cez mobilnú aplikáciu a sociálne siete.

ČO S PNEUMATIKAMI?
Odpadové pneumatiky z osobných automobilov, motoriek a pod, môžete odniesť do pneuservisov či k ľubovoľnému predajcovi pneumatík, bez ohľadu na to, či ste tam pneumatiku kúpili alebo menili. Distribútor pneumatík je povinný podľa zákona o odpadoch zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.

Miesta spätného zberu v rámci mestskej časti Bratislava-Petržalka, nájdete TU.


 

UŽITOČNÉ KONTAKTY

Mgr. Peter Slovák
zástupca prednostu
peter.slovak@petrzalka.sk; +421 947 487 545

Bc. Zuzana Brzová
referát čistoty a poriadku
zuzana.brzova@petrzalka.sk; +421 947 487 228

Mgr. Ľubica Boršová
referát čistoty a poriadku
lubica.borsova@petrzalka.sk; +421 947 487 225

web od 2day