Veľkokapacitné kontajnery v Petržalke | Harmonogram jeseň 2021

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov sa 9. 12. neuskutoční, a to z dôvodu nepriaznivého počasia. O náhradnom termíne pristavenia budeme informovať v čo možno najskoršom čase.

Petržalka už tradične dvakrát do roka, vždy na jar a jeseň, pristavuje pre svojich obyvateľov veľkokapacitné kontajnery, do ktorých je možné umiestniť nadrozmerný odpad. Ide o bezplatnú službu, ktorou chce naša samospráva odbremeniť Petržalčanov najmä od odvozu takéhoto odpadu na vlastné náklady či od komplikovanej a neefektívnej manipulácie s ním. ĎAKUJEME, že sa staráte o Petržalku spolu s nami. 

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov jeseň 2021

 

2.11.2021 – utorok 
Starhradská 16-18
Topoľčianska 1-3
Holíčska 3-5 (oproti BD 12-14)
Holíčska 28-32-38
Smolenická 1-3-5

4.11.2021 – štvrtok
Šintavská 6-8-10
Znievska 40-44
Strečnianska 12
Budatínska 29 pri PPK
Budatínska 51

 

9.11.2021 – utorok
Budatínska 67-71
Lietavská 5-7
Beňadická 7-9
Vígľašská 15-17 (oproti BD 4-6-8)
Vyšehradská 23-25

11.11.2021 – štvrtok
Turnianska 5-7
Krásnohorská 16-18
Bzovícka 10
Žehrianska 14
Jasovská 43
Béžová 4
Zuzany Chalupovej 14

 

 

16.11.2021 – utorok
M.C. Sklodowskej č. 11
A. Gwerkovej č. 1
M. Medveďovej medzi č. 6-10
Bulíkova medzi č. 15-17
Blagoevova č. 10

18.11.2021 – štvrtok
Šustekova medzi č. 17-23
Šustekova medzi č. 1-7
Pankúchova č. 5
Mamateyova č. 15
Mlynarovičova č. 14-24

 

 

23.11.2021 – utorok 
Mlynarovičova medzi č. 3-5
Lachova medzi č. 10
Furdekova medzi č. 2-4
Haanova č. 11-21
Nám. hraničiarov č. 20

25.11.2021 – štvrtok
Gessayova č. 10
Rovniankova medzi č. 2-6
Romanova medzi č. 23-27
Bradáčova č. 6
Hrobákova č. 1

 

 

30.11.2021 – utorok 
Kežmarské námestie
Nábrežná ul.
Vranovská 51-55
Kopčianska 86-88
Pečnianska medzi 13-15 a 17

2.12.2021 – štvrtok
Gercenova 9-13 parkovisko
Nobelovo námestie 7-10
Röntgenova 18-20
Černyševského 15-19-21-23
Macharova 9 – Wolkrova 1-3 parkovisko

 

 

7.12.2021 – utorok 
Pifflova 1 -11
Wolkrova medzi domami 39-41 a 35-37
Jungmannova 2-8
Belinského 16-18
Ševčenkova 13-19 parkovisko

16.12.2021 – štvrtok  – (náhradný termín za 9.12.2021)
Fedinova 10-16
Švabinského 10-12 parkovisko
Ševčenkova 6-8 parkovisko
Jiráskova 2-10 parkovisko
Iľjušinova 8-10

 

 

Jesenný zber 2021 je naplánovaný na november a december, kedy budú kontajnery pristavené až v 60 lokalitách Petržalky, ktoré boli vybrané aj na základe záujmu miestnych. Odpad bude možné priniesť podľa predbežného HARMONOGRAMU, čiže prvý zber by sa mal uskutočniť 2. novembra v lokalitách Starhradská, Topoľčianska, Holíčska a Smolenická. Kontajnery budú v uliciach Petržalky umiestňované vždy v utorky a štvrtky od 12:00 do 18:00 a obsluhované našimi kolegami z údržby.

Čo do veľkokapacitných kontajnerov (ne)patrí?

Do veľkokapacitných kontajnerov patrí objemný odpad (drevený, čalúnený nábytok, skrine, police, stoličky, koberce a pod.); sanita v celku (umývadlá, vane); elektroodpad aj čisté kovy. Naopak, nie je možné do nich vyhadzovať pneumatiky, drobný stavebný odpad, železobetón, bioodpad z domácností, chemický ani inak nebezpečný odpad. Na tieto účely slúži náš Zberný dvor Petržalka na Ulici Ondreja Štefanka 4 alebo sezónne zbery, o ktorých pravidelne informujeme.

Upozorňujeme, že v prípade nepriaznivého počasia môžu byť termíny zberov nadrozmerného odpadu posunuté. O týchto zmenách bude informovať na webe, cez mobilnú aplikáciu a sociálne siete.

UŽITOČNÉ KONTAKTY:

Mgr. Peter Slovák
oddelenie správy verejných priestranstiev
peter.slovak@petrzalka.sk; +421 947 487 545

Ing. Lenka Milincká Špodová
referát čistoty a poriadku
lenka.spodova@petrzalka.sk; +421 947 487 042

web od 2day