Petržalka vyzýva jej najväčšie športové kluby, aby do 15. novembra predložili žiadosti o dotácie na rok 2024

Žiadosti je možné podávať výlučne elektronicky.

V tomto roku najväčšia mestská časť cez jednu zo schém podpory rozdelila viac ako 196-tisíc pre 13 najväčších klubov, ktoré sa venujú gymnastike, futbalu, hokeju, tenisu, hádzanej, behu, karate či tancu.

Mestská časť Bratislava-Petržalka každoročne v rámci podpory športu prerozdeľuje aj dotácie na činnosť veľkých športových klubov z územia jej samosprávy na základe ich žiadostí.

V roku 2023 poskytla na tento účel viac ako 196-tisíc eur, ktoré prerozdelila 13 veľkým športovým klubom.

„Šport je pre nás dôležitý na všetkých úrovniach – či už ide o výchovu petržalskej mládeže, reprezentáciu našich športovcov doma i v zahraničí, alebo budovanie a rekonštrukciu športovísk, na ktorej aktuálne veľmi intenzívne pracujeme,“ hovorí starosta Petržalky Ján Hrčka na margo prebiehajúcej výstavby novej športovej haly Pankúchova a tiež rekonštrukcie haly Prokofievova.

Pre rok 2024 majú tie najväčšie petržalské športové kluby možnosť podávať žiadosti presne mesiac, a to od 2. októbra do 15. novembra 2023. S povinnými prílohami ich môžu samospráve posielať iba elektronicky cez portál petrzalka.egrant.sk

Úspešní žiadatelia budú mestskej časti povinní vykonať elektronicky aj vyúčtovanie dotácie a predložiť jej plán činnosti a rozvoja športového klubu. Podrobné informácie nájdu na webovej stránke Petržalky alebo vo všeobecne záväznom nariadení č. 7 z roku 2020.

 

Podmienky pre žiadateľov

 

Dotáciu je možné poskytnúť žiadateľovi za podmienky, že pôsobí v oblasti športu a má zväzovú príslušnosť.

Súčasťou členskej základne klubu musia byť deti a mládež vo veku 5 až 23 rokov, ktoré sa zúčastnili v súťaži organizovanej pod príslušným národným zväzom, pričom minimálne 20% z členskej základne má trvalý pobyt v mestskej časti.

V prípade kolektívnych športov, členskú základňu žiadateľa musí tvoriť minimálne 100 členov, ktorí reprezentovali príslušný národný zväz na súťažiach. Pri individuálnych športových disciplínach musí byť počet členov minimálne 50. Dĺžka pôsobenia žiadateľa na území Petržalky je minimálne dva roky.

V r. 2023 Petržalka podporila 13 športových klubov: FC Petržalka futbal, a.s., Slávia Gymnastické centrum Bratislava, Hockey club Petržalka 2010, Klub modernej gymnastiky DANUBIA, MŠK Iskra Petržalka, Run For Fun, Športový klub polície – hádzanársky oddiel, Školský športový klub B.S.C. Bratislava, ŠŠK Karate, ŠK JUVENTA Bratislava, TOP TENIS, TK Petržalka, o.z. a Karate klub Seiken Bratislava.

 

web od 2day