41768/2023/RŠSÚ/Mš – Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením – Polyfunkčný súbor NOVÉ DOMINO – objekt doprava, komunikácie a spevnené plochy

Vo vzťahu k predmetnej stavbe sa na pôvodný zámer uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod názvom „Polyfunkčné objekty „DOMINO“ Jasovského ul., Bratislava – Petržalka“, na základe ktorého bolo dňa 20.08.2007 vydané Obvodným úradom životného prostredia v Bratislave rozhodnutie č. ZPO/2007/05218-29/ANJ/BA V podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, ktoré je prístupné TU.

web od 2day