3064/2023/06-RSÚ/La-37 – Rozhodnutie povoľuje užívanie stavebných objektov: Polyfunkčného komplexu Matador Bratislava, Petržalka, Kopčianska na účel bývania

web od 2day