Petržalka spustila pilotný projekt pomoci ľuďom bez domova

Celoročne v pondelky im poskytne výdaj teplej stravy a nápojov.

Výdajňa funguje v budove kotolne na Haanovej ulici každý pondelok v mesiaci od 18:00 do 19:00.

Mestská časť Bratislava-Petržalka prostredníctvom svojho Oddelenia sociálnych vecí (OSV) v spolupráci s neziskovými organizáciami či občianskymi združeniami postupne nastavuje sieť rôznych foriem podpornej pomoci.

Rovnako tak sa snaží aj o prevenčnú činnosť, a to najmä pravidelným monitoringom ľudí bez domova prespávajúcich na uliciach, ktorých podľa vedúceho OSV Jána Korca na území Petržalky pribúda.

„Okrem toho sa prehlbuje bytová chudoba a vzrastá počet ľudí so psychiatrickými diagnózami,“ konštatuje.

V Petržalke žije odhadom 190 ľudí bez domova, ich celkový počet (počítajú sa aj tí, ktorí sú umiestnení v ubytovacích zariadeniach) ukážu až výsledky aktuálne prebiehajúceho sčítania ľudí bez domova v Bratislave zastrešovaného magistrátom hlavného mesta, do ktorého kompetencií i financovania táto agenda primárne spadá.                                                                                                          

Petržalská samospráva aktívne kontaktuje takmer stovku klientov žijúcich v provizórnej forme bývania, t. j. v chatrčiach, stanoch, karavanoch či plenéri. Výraznejšiu aktivitu pritom vyvíja najmä v chladných mesiacoch, kedy je v uliciach uplatňovaný zimný krízový plán pomoci.

V rámci neho bude v novembri spustená aj petržalská krízová linka 0947 487 061. Vo vyhradených hodinách bude slúžiť pre včasnú identifikáciu ľudí, ktorí sa v zimnom období ocitnú v náhlej núdzi. Táto telefonická linka bude zverejnená aj na všetkých komunikačných kanáloch mestskej časti.

 

 

Celoročná výdajňa Haanova

 

Pre ľudí na ulici je práve zima najnáročnejším obdobím, preto mestská časť podniká viaceré kroky na zmiernenie jej dopadov.

Medzi novinkami v rámci pomoci ľuďom bez domova je aj celoročná výdajňa teplej stravy a nápojov na Haanovej. Ide o pilotný projekt, ktorý vznikol v spolupráci s neziskovou organizáciou Doma u Kapucínov, pričom funguje i korektná spolupráca s kolegami z mestskej polície. Občerstvenie zahŕňa najmä teplé polievky, kávu a čaj.

„Cieľom výdajne je aj socializácia klientov, ktorí sa pri šálke čaju môžu porozprávať medzi sebou alebo s našimi odbornými pracovníkmi,“ hovorí Korec.

„Budeme radi, ak sa k nám príde ohriať a občerstviť čo najviac klientov. Aj keď len na krátky čas, radi ich obslúžime a poradíme, ako sa zaradiť späť do života,“ dodáva.

Priestory výdajne nájdu ľudia bez domova v odovzdávacej stanici tepla (kotolni) na Haanovej ulici neďaleko Kaplnky sv. kríža v Starohájskom lesíku, a to celoročne každý pondelok od 18:00 do 19:00.

Okrem výdajne na Haanovej je v novembri v pláne sprevádzkovanie ďalšieho kontaktného miesta na Vyšehradskej, kde bude výlučne v zimnom období podávaný teplý čaj.

web od 2day