Pomoc ľuďom bez domova | PETRŽALKA

Mestská časť Bratislava-Petržalka pravidelne prostredníctvom pracovníkov sociálneho oddelenia monitoruje ľudí bez domova v Petržalke. Poskytuje im poradenstvo a informácie, kde môžu požiadať o pomoc alebo im, pri splnení určitých podmienok, môže poskytnúť sociálnu výpomoc. Kolegovia a kolegyne z oddelenia sociálnych vecí sú občanom k dispozícii prostredníctvom mailu socialne@petrzalka.sk.

Okrem priamej pomoci mestská časť podporuje poskytovaním dotácií občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré pomáhajú občanom bez prístrešia. 

 

ĎALŠIE KONTAKTY

Mgr. Marcela Zacharová, M.Ed.
poverená vedením oddelenia sociálnych vecí
Telefón: +421-2-68 288 934
Mobil: +421 947 487 061
marcela.zacharova@petrzalka.sk
Kancelária č. 506, 5. poschodie

Mgr. Mária Sláviková
Telefón: +421-2-68 288 855
Mobil: +421 947 487 263
maria.slavikova@petrzalka.sk
Kancelária č. 503, 5. poschodie

Mgr. Ľuboš Koller
Telefón: +421-2-68 288 855
lubos.koller@petrzalka.sk
Kancelária č. 503, 5. poschodie

 

SOCIÁLNA VÝDAJŇA PETRŽALKA
Kolegovia z petržalského oddelenia sociálnych vecí v spolupráci s priateľmi z vybraných obchodných reťazcov a Potravinovej banky Slovenska už takmer 10 rokov podávajú pomocnú ruku našim najzraniteľnejším spoluobčanom prostredníctvom Sociálnej výdajne Petržalka

 

ORGANIZÁCIE, KTORÉ POMÁHAJÚ

MISIONÁRKY LÁSKY BETLEHEM | krátkodobé ubytovanie a strava pre mužov bez domova
Rovniankova 10
Telefón: 02 63 810 754

VAGUS | nízkoprahové centrum, integračné centrum, terénna práca
Mýtna 33
Telefón: 0910 302 257
SOS LINKA: 0949 655 555
Web: vagus.sk

DOMOV PRE KAŽDÉHO | útulok pre ľudí bez domova
Hradská 2C
Telefón: 0915 894 925
E-mail: domovprekazdeho@gmail.com
Web: domovprekazdeho.sk

DEPAUL Slovensko |nízkoprahová nocľaháreň, útulok, ošetrovňa, terénna práca
Opavská 24
Telefón: 02 54 432 128
E-mail: info@depaulslovensko.org
Web: depaul.sk

ODYSEUS | pomoc drogovo závislým a pracujúcim v sex biznise
Haanova 10
Telefón: 02 52 494 344, 0903 786 708
E-mail: odyseus@ozodyseus.sk
Web: ozodyseus.sk

PRIMA | pomoc drogovo závislým
Kopčianska 88
Telefón: 0948 620 251
E-mail: zdruzenie.prima.ba@gmail.com
Web: primaoz.sk

 

 

AKO SME POMOHLI
Monitoring ľudí bez domova v teréne
Čistenie priestorov
Zbierka oblečenia pre ľudí bez domova
Vianočná kapustnica

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Mapa služieb pre ľudí bez domova

web od 2day