Informácia o začatí správneho konania – výrub drevín na p. č. 3048/2, 3048/25, 3048/26, Panónska cesta k. ú. Petržalka

web od 2day