Svetový deň učiteľov sme si uctili ocenením tých, ktorým na budúcnosti mladej generácie záleží najviac

Vzdelanie je po zdraví druhou najväčšou devízou každého človeka.

Je ťažké nájsť vhodný spôsob, ako oceniť nezištnú, každodennú mravčiu prácu učiteľov a učiteliek tak, aby mali pocit, že to, čo celý život robia, nerobia zbytočne. Obzvlášť ak sa od nich očakáva, že budú osobnosťou, inovátorkou, reformátorkou i nositeľom hodnôt. Profesia učiteľa kladie na osobnosť človeka obrovské požiadavky. Na jednej strane musí byť učiteľ „vedcom“, ktorý musí veľa poznať, ovládať, tvoriť, a zároveň má byť „umelcom“, ktorý formuje mladú generáciu tak, aby si ctila dodržiavanie základných ľudských noriem, toleranciu a férovosť. Neraz sa tiež ocitá v pozícii psychológa či starostlivého rodiča.

S cieľom upozorniť na postavenie učiteľov v spoločnosti, ich úlohu vo vzdelávaní a rozvoji ,ale aj možnosť vzdať im úctu a ešte raz im poďakovať za ich obetavú prácu a úsilie vyhlásilo OSN 5. OKTÓBER za svetový deň učiteľov.

Pri tejto príležitosti sa naši kolegovia z oddelenia školstva rozhodli aj tento rok oceniť výnimočných pedagógov pôsobiacich v našej mestskej časti a poukázať na ich prínos nielen v oblasti vzdelávania, ale aj ľudského prístupu a rozvoja detí, kolegov i samotných inštitúcií.

Z rúk starostu našej mestskej časti Jána Hrčku a jeho zástupkyne Ivety Janočkovej si v stredu 8. NOVEMBRA za mimoriadne pedagogické výsledky odnieslo ocenenie 10 pedagogičiek a pedagógov základných a materských škôl v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka, medzi nimi:

Mgr. Ingrid Trebuňová – ZŠ Gessayova
Mgr. Martina Rišiaňová – ZŠ Pankúchova,
Mgr. Adriana Jendrišáková – ZŠ Nobelovo námestie,
Mgr. Marta Režnáková – riaditeľka ZŠ Budatínska,
Mgr. Rastislav Pivoň – ZŠ Tupolevova,
Mgr. Zora Dóczyová – riaditeľka ZŠ Černyševského,
Mgr. Martin Capek – riaditeľ ZŠ Lachova,

Mgr. Soňa Hanzalová – riaditeľka MŠ Bulíková,
Karin Pavličičová – MŠ Lachova,
PaedDr. Michaela Rumanková – MŠ Iľjušinová.

Ich inovatívne prístupy, organizačné schopnosti, prístup k žiakom i výchovno-vzdelávacím procesom si zaslúži pozornosť nášho mesta i sveta.
Veríme, že im aj toto ocenenie bude pripomínať, že ich práca má zmysel na rôznych úrovniach a že aj vďaka nim sa Petržalka stáva krajším miestom pre život.

#petrzalkamaka #petrzalkavzdelava

web od 2day