Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2020 zo dňa 13.10.2020 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – Petržalka

web od 2day