48377/2023 – stavebné povolenie – Úprava spevnenej plochy na voľnočasové aktivity – skatepark Bratislava, k.ú. Petržalka

web od 2day