9942/2023 – oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní NP č. 96 na nový účel – Zdravotnícke zariadenie-ambulancia bez stavebných úprav, v BD na Nám. Hraničiarov 4/B, k.ú. Petržalka

web od 2day