Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2023 zo 07. 11. 2023, ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava ako súčasť Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava

web od 2day