Rozhodnutie predlžuje platnosť SP č. 3852/2021/05-UKSP/Mu-37 na stavbu – Prekládka jestv. verejného osvetlenia, Južné mesto-zóna C0, Bratislava-Petržalka

web od 2day