Melódia nám priniesla čaro Vianoc

Do nášho Strediska sociálnych služieb Petržalka zavítalo hudobné teleso Petržalská Melódia.

Desiatka spevákov pod vedením pani organizátorky Ruženky Borzovej prišla potešiť našich prijímateľov sociálnej služby zariadenia opatrovateľskej služby na Vavilovovej 18, nádhernými vianočnými koledami a tiež veselými slovenskými ľudovými piesňami.

Atmosféra bola najskôr dôstojná a primäla nás, aby sme sa v tomto adventnom období stíšili a zamysleli sa nad krásou prichádzajúcich vianočných sviatkov. Potom sa našim súčasným obyvateľom rozihrali v tele všetky iskričky, keď členovia petržalskej Melódie spustili zmes veselých ľudových piesní.

 

Mnohí sme sa pridali a zanôtili sme si spolu. Dokonca zaznela aj obľúbená pieseň na želanie našej pani prijímateľky sociálnej služby. Dnes k nám prišla radosť a toľko dobrej energie, z ktorej budeme čerpať aj v roku 2024.

Ďakujeme vám, Melódia za vaše nádherné vystúpenie aj za to, že ste do srdiečok našich prijímateľov sociálnej služby vniesli radosť a dobrú náladu. Aj takto vyzerá čaro Vianoc.

#vianocnapetrzalka

web od 2day