Upovedomenie o oprave zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí č. 5577/2023/06-RŠSU/Gj-18 – stavebné objekty, ktoré sú súčasťou stavby MakFootball Arena, Bratislava-Petržalka

web od 2day