Zverejnenie informácie o podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia – Osvetlenie komunikácií, ktoré sú súčasťou stavby Južné Mesto-zóna B3-B4-AB2 v k. ú. Bratislava-Petržalka + príloha: Žiadosť

web od 2day