Petržalka cez dotácie rozdá veľkým klubom takmer 220-tisíc EUR

Petržalka dokazuje, že nielen športuje, ale šport aj vo veľkom podporuje.

To, že Petržalka športuje – a nielen v rámci novoročných predsavzatí, je všeobecne známy fakt. Je naozaj radosť vidieť, keď sú obyvatelia a obyvateľky zeleného sídliska zdraví a šťastní.

O to viac sme šťastnejší aj v našej samospráve a o to väčší zmysel vidíme v zlepšovaní kvality petržalských športovísk. Za zmienku stoja napríklad nielen vynovené ovály v blízkosti škôl v našej správe, ale tiež novo zrekonštruovaná športová hala Prokofievova, či aktuálne stále v procese výstavby športová hala Pankúchova.

Petržalský šport sa však snažíme podporovať i finančne. Napríklad prostredníctvom dotácie na činnosť veľkých športových klubov v Petržalke. Práve im patrí časť z celkového rozpočtu našej samosprávy, presnejšie 1 % z podielu na dani z príjmov fyzických osôb za minulý rok.

Našej mestskej časti bolo v stanovenom termíne doručených celkovo 16 žiadostí, pričom splnenie podmienok už tradične posudzoval vecne príslušný útvar Miestneho úradu Petržalka a Komisia športu miestneho zastupiteľstva.

Ako vždy, o konečnom pridelení finančnej podpory rozhodovali v utorok 6. februára vaši volení zástupcovia na 11. riadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Petržalka. Vo finále boli dotácie napokon pridelené všetkým oprávneným žiadateľom, a to vo výške až 219 715 EUR. Blahoželáme!

Pre porovnanie, v roku 2023 sa konečná prerozdelená suma vyšplhala na takmer 197-tisíc pre 10 žiadateľov, čo znamená, že pridelené dotácie na šport majú v Petržalke stúpajúcu tendenciu. Skvelé.

Všetkým úspešným žiadateľom, konkrétne FC Petržalka, Gymnastické centrum Bratislava, BSC Bratislava, ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE, Danubia – klub modernej gymnastiky, Run For Fun, ŠKP hádzaná, Hockey club Petržalka 2010, MŠK Iskra Petržalka – KIDS, Karate Klub Seiken Bratislava, TopTenis, ŠK JUVENTA Bratislava, TK Petržalka, Snipers Bratislava, ŠŠK VIVUS Bratislava a Jednotka tenisová škola – srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Sme veľmi radi, že aj takýmto spôsobom môžeme pomáhať pri rozvoji pohybu a športu našich obyvateľov a robiť tak z Petržalky zdravšie miesto pre život.

#petrzalkasportuje

web od 2day