4081/2024 – Oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby – stavebné úpravy na obnovu bytového domu Dubnická 2, 4 v k. ú. Bratislava-Petržalka

web od 2day