PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024: Ako si vybaviť hlasovací preukaz

Začíname v stredu 7. februára.

Ste Petržalčan, Petržalčanka a chcete si splniť svoju občiansku povinnosť a odovzdať hlas svojmu favoritovi v prezidentských voľbách, no už teraz viete, že počas volebného dňa sa nebudete nachádzať v mieste vášho trvalého bydliska?

Pokiaľ sa 23. marca, teda v čase konania 1. kola alebo možno 6. apríla, na kedy je naplánované 2. kolo, budete zdržiavať na území Slovenska, žiaden problém. Vybavte si hlasovací preukaz.

Z dôvodu pomerne veľkého záujmu reagujeme aj na Miestnom úrade Petržalka a snažíme sa vám tieto „volebné vybavovačky“ ešte zjednodušiť. Preto sme sa dohodli s vedením Centra Technopol a pre účel vydávania hlasovacích preukazov sme zabrali presklenný priestor pod schodiskom v smere od Chorvátskeho ramena.

Okrem neho bude záujemcom o hlasovací preukaz k dispozícii aj ďalšia miestnosť – kancelária č. 001 na prízemí v blízkosti našej matriky. Personál bude v presklennej miestnosti prítomný od STREDY 7. FEBRUÁRA a v kancelárii č. 001 zase od ŠTVRTKA 8. FEBRUÁRA, a to až do 5. APRÍLA počas pracovných dní vždy v čase:

Pondelok 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Utorok 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:00

Streda 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30

Štvrtok 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:00

Piatok 8:00 – 12:00

Osobne požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu môžete najneskôr do 22. marca 2024 do 12:00 (pre 1. kolo volieb) a najneskôr 5. apríla 2024 do 12:00 (pre 2. kolo volieb). Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

V prípade, že vaše kroky nepovedú na úrad, môžete si hlasovací preukaz pre obe kolá prezidentských volieb vybaviť aj z pohodlia domova cez jednoduchý ONLINE FORMULÁR na webe VOLBY.PETRZALKA.sk. V žiadosti nezabudnite uviesť nasledujúce údaje – meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Urobiť tak môžete najneskôr 4. marca 2024 (pre 1. kolo volieb) a najneskôr 14. marca 2024 (pre 2. kolo volieb).

Okrem uvedených možností môžete o vydanie hlasovacieho preukazu požiadať tiež nasledovne:

  • elektronicky na mailovej adrese podatelna@petrzalka.sk tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 4. marca 2024 (pre 1. kolo volieb) a najneskôr 14. marca 2024 (pre 2. kolo volieb),
  • v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 4. marca 2024 (pre 1. kolo volieb) a najneskôr 14. marca 2024 (pre 2. kolo volieb) na adrese Miestny úrad Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava.
  • Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v úradných hodinách a uvedených termínoch. Ak volič v žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

POZOR! Vo svojej žiadosti vždy uveďte, pre ktoré kolo volieb žiadate o vydanie hlasovacieho preukazu – iba 1. kolo, iba 2. kolo alebo obe kolá.

Ak sa predsa len rozhodnete prísť osobne, v budove Technopolu, nasledujte vodiace oznamy umiestnené na viditeľných miestach. Rovnako vám pomôžu inštrukcie v stupnom turnikete. A nezabudnite, hlasovací preukaz sa vydáva IBA RAZ. V prípade, že ho stratíte, alebo vám ho odcudzia, nový preukaz už nedostanete.

VIAC INFO o blížiacich sa prezidentských voľbách nájdete na webe Ministerstva vnútra SR alebo na VOLBY.PETRZALKA.sk. ĎAKUJEME, že vám na našej spoločnej budúcnosti záleží.

#petrzalkavoli

web od 2day