č. 3615/2024/06-RSÚ/Do-11 Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác pri bytovom dome Vavilovova 5, 7 v k. ú. Bratislava-Petržalka

web od 2day