č. 402/2024/SÚ/Sz-7 Rozhodnutie povoľuje zmene v užívaní časti stavby: spoločný priestor č. 601 v bytovom dome na Vígľašskej ul. č. 15, v k. ú. Bratislava-Petržalka

web od 2day