č. 5172/2024/SÚ/Sz-Ozn. Oznámenie o začatí stavebného konania Stavebné úpravy v byte č. 9 na 4. poschodí bytového domu na Budatínskej č. 27, v k .ú. Bratislava-Petržalka

web od 2day