18699/2024 – Rozhodnutie prerušuje kolaudačné konanie na SO, ktoré sú súčasťou stavby: KOPČIANSKA – JUH, IV. stavba, Komunikácia západnej rozvojovej osi Kopčianska

web od 2day