4262/2024 – Oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby – Obnova bytového domu Tupolevova 5, 7 v k. ú. Bratislava-Petržalka

web od 2day