21040/2024 – Rozhodnutie zastavuje konanie o povolení zmeny stavby pred dokončením – Nosný systém MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov Dvor-Šafárikovo nám., 2. časť Bosákova ul. – Janíkov dvor

web od 2day