4869/2024 – Rozhodnutie povoľuje stavebnú úpravu bytu č. 12 v bytovom dome Gercenova 5, v katastrálnom území Bratislava-Petržalka

web od 2day