5303/2024 – Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu – BA_Petržalka, Kočánkova, kábel L273, VNK v katastrálnom území Bratislava-Petržalka

web od 2day