27947/2024 – Rozhodnutie povoľuje užívanie stavebných objektov tvoriacich súčasť stavby: KOPČIANSKA – JUH, IV. stavba, Komunikácia západnej rozvojovej osi Kopčianska, Bratislava 5

web od 2day