6328/2024 – Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. 6211/2022/05-UKSP-Ha/42, ktorým bola povolená zmena dokončenej stavby – Obnova bytového domu Ševčenkova 6, v k. ú. Bratislava-Petržalka

web od 2day