6331/2024 – Oznámenie o začatí kolaudačného konania na zmenu dokončenej stavby – Stavebné úpravy na obnovu bytového domu Pifflova 9, 11 v k. ú. Bratislava-Petržalka

web od 2day