6337/2024 – Oznámenie o začatí kolaudačného konania na zmenu dokončenej stavby – Výmena spoločných rozvodov vody a plynu, obnova strešného plášťa, výmena výťahov a iná modernizácia bytového domu Gessayova 33-35 v k. ú. Bratislava-Petržalka

web od 2day