č. OU-BA-OSZP 3-2024-318026-004 Rozhodnutie_Zmena stavby pred dokončením-Verejná vyhláška pre objekty_ SO 08, SO 10, SO 11, SO 13 a SO 14, ktoré sú súčasťou hlavnej stavby: Južné mesto zóna CO – 1. etapa, Bratislava-Petržalka

web od 2day