č. 4099/2024/SÚ/Mu-35 Rozhodnutie povoľuje stavebné objekty a podobjekty, ktoré sú súčasťou stavby: Južné mesto – Zóna B3-B4-AB2, Bratislava-Petržalka

web od 2day